PM -pilkki la 30.3.2019 Ii .  Ilmoittautuminen 4.3.2019 mennessä Timolle 040 591 8602.  Linja-autokyyditys.